הגעתי אל האמנות בגיל מתקדם, ופילסתי את דרכי בעצמי, לאורכם של הרמזים שבדרך אשר עזרו לי להתקרב ובסופו של דבר להגיע להבנה מלאה למי שאני ועד לשליטה בניואנסים הכי עדינים.
הנטיה שלי לעומק אבסטרקטי עם גלישות פיגורטיוויות בעבודות מסוימות, מביאות אותי לחפש היגיון סמנטי וסיומת מושלמת ליצירה, אף שלעיתים יש בי נטיה להנגיש את האמנות וליצור דיאלוג עם קהל גדול יותר, תוך הקפדה ושמירה על האיכות האמנותית הטהורה שבה.
מאז שאני זוכר את עצמי תמיד הייתה לי משיכה עזה ולא מובנת לדחלילים, שהתבטאה בתחושה מיוחדת והמעידה על קווי דמיון ביני לבין אופי הדחליל, כמו מאפיינים חיוביים דומים: כהתבוננות, הבנה ושיפוט, שסופם מוביל בדרך מעגלית, לראייה ברורה יותר ולהבחנה אובייקטיבית של אי צורך בהתערבות, ככלל מנחה.