Site, Mobile & Store - Under Construction

You can custom HTML for here

Posters


הירידה אל עומק יצירתי, אשר מהותה הראשית היא תצפית, שיפוט, אינטואיציה ונגיעה אישית וכן הצגתו בשפה אוניברסלית, כאמירה הנובעת משתי נקודת המבט: הן הריגשית והן הרציונלית, הוא חוד הלהב אל לב קידום התפיסה האנושית לתהייה, תחושה, אוביקטיביות ושאלות מוסר, האמורות להרים לעילוי את התשוקה להבנה, לחיבוק, לחיים ולאני העצמיהיכולת לחדור מבעד למופשט, בתוך התהליך היצירתי המתמשך ולהצליח לגלות בו דפוסים מוגדרים קיימים, ולתוות מהם במודע ובשאינו מודע שלמותאשר הגיונה עומדת בפני עצמה, המאפשרת את הקשר והיחס של יוצר יצירה קהל, תוך קריצת עין שובבה או מתריסה, המובילה את שפך הנהר, אל האוקיינוס האדיר, היא היא מתת האלוהים אל הקסם הנצחי המושלם, ופסגת היצירה הטהורהמאחר ושירה, כמתודה יצירתית היא הזיקוק העירום של המופשט, והדיוק המוחלט של מהות הכוונה במלוא עוצמתה, תוך קמצוץ ביטוי והכללת מרכיבים כמו רבדים, היקש, מצלול, סמנטיות ועוד, מעמידה מעצם כך את עצמה כשער רקיע האינטלקטואליות, הממזג מצבי צבירה שונים עד מאוד, לכדי ניצוץ חיים וקרן אור קוסמי אין סופי, אשר משקפת את האמנות הטהורה מראשיתה, עוד ממערות קדומים ועד לפסגת רוח האדם ומורשתו לימים ימיםהבה נחבק ניצוץ חיים זה ונעלה את ערכי הקיום ומקורות היקום לקידמת הבמה אל אבן היסוד הישיר, הברור מאליו, והרי הוא הכדור, כדור הארץ המושלם שלנו ואשר לו התודה והברכה על קייומו וברכתו לאפשר אור, דופק ונסיקה רוחנית אל הרקיע, אל התבל כולו ועד עד ומעבר


The descent of the depths of my creation,Which is firstly observation, judgment, intuition, personal touch and displaying it in a universal language, As a statement that is derived from 2 points of view: both the emotional and the rational,Is the edge of the blade that pierces into the heart of promoting human conception to wonder, feel, objectivity and having moral questions, Which suppose to elevate the passion to understand, to hug, to life, and to the inner self.

אלו הקטגוריות שיש לעבוד עליהם

 כל הקטגוריות המופיעות במניו

כל הטקסטים המופיעים מתחת לאימאגים

  כל הטקסטים המופיעים Customer Care


וגם לטקסט למוצר

לדוגמה

https://yacoaco.com/collections/total-sculptures-long-stage-versatile-plastic-statues/products/versatile-plastic-green-statue-sandstone-long-stage-crow

https://yacoaco.com/collections/landscape/products/copy-of-oki-graffiti-landscape-abarbanel-60


כדור הארץ הוא הבריאה המופלאה והיחודית, על כל החי ואשר בו, הוא מקור החיים, הבסיס להוויה והאפשרות לחלומות, הוא בבת העיניים. לנו החובה, המחוייבות, המוסריות והכלים, לאפשר להמשיך ולשמר את קיומו הנאות ואת האיזון העדין אשר בהגיונו הפנימי. איננו יכולים להקטין ראש, לעגל פינות ולעיתים קרובות לעצום עיניים על חשבון שלמותו, תקינותו וקייומו


משחר ההיסטורה האנושית, ישנה פגיעה עיקבית ומתמשכת במשאבים, בהפרות איזון, אינטרסים, זיהום, השחתה, הרג והשמדה, אין צורך לציין מהן ההשלכות הישירות והעתידיות מפעולות אלו, הן ברורות, כואבות ופטליות. בסופו של דבר, אנו שייכים לו ולא ההפך. כמו רבים רבים אחרים, גם לנו המשימה להתעורר, לקום ולקחת את העיניין ישר לידנו ולהוקיר את מופלאות קיומו, כדי לאפשר ולקיים את שיגשוגו


זו דרך מחשבה ישומית, בה מובעת גישה חיובית, הערכה ונתינה כדי לאפשר את קיומו ולקיים הדדיות קיומית, כמו תיקון בו אנו מחזירים בתמורה למשהו שנלקח, דבר שהוא בבסיס התפיסה הפילוסופית של האינדיאנים האמריקאים. יקואקו מאמץ באהבה רעיון זה ברצינות  ובמחויבות מלאה להחזיר חזרה לכדור, מי יתן ודרך זו תעלה, תגדל ותצלח, הזמן קצר המלאכה מרובםGoogle Headquarters Building - Illustration , Original Photo by Maglara

Home